All movies

 1. Ai ni ai wo

  2001 — a.k.a. Betelnut Beauty, in 0 top lists Check
 2. Chun hua meng lu

  1996 — a.k.a. A Drifting Life, in 0 top lists Check
 3. Fang lang

  1997, in 0 top lists Check
 4. Lu bin xun piao liu ji

  2003 — a.k.a. Robinson's Crusoe, in 0 top lists Check
 5. Mei li zai chang ge

  1997 — a.k.a. Murmur of Youth, in 0 top lists Check
 6. Tian ma cha fang

  1999 — a.k.a. March of Happiness, in 0 top lists Check
 7. Yue guang xia wo ji de

  2005 — a.k.a. The Moon Also Rises, in 0 top lists Check
Remove ads