All movies

 1. Jui kuen II

  1994 — a.k.a. The Legend of Drunken Master, in 3 top lists Check
 2. Shao Lin san shi liu fang

  1978 — a.k.a. The 36th Chamber of Shaolin, in 7 top lists Check
 3. Wu Lang ba gua gun

  1984 — a.k.a. The 8 Diagram Pole Fighter, in 4 top lists Check
 4. Zhong hua zhang fu

  1978 — a.k.a. Heroes of the East, in 1 top list Check
 5. Shao Lin da peng da shi

  1980 — a.k.a. Return to the 36th Chamber, in 0 top lists Check
 6. Shi ba ban wu yi

  1982 — a.k.a. Legendary Weapons of China, in 1 top list Check
 7. Feng hou

  1979 — a.k.a. Mad Monkey Kung Fu, in 1 top list Check
 8. Lan tou He

  1979 — a.k.a. Dirty Ho, in 1 top list Check
 9. Zhang bei

  1981 — a.k.a. My Young Auntie, in 1 top list Check
 10. Lo foo chut gang

  1988 — a.k.a. Tiger on Beat, in 2 top lists Check
 11. Pi li shi jie

  1985 — a.k.a. Master Killer III, in 0 top lists Check
 12. Hong Xi Guan

  1977 — a.k.a. Executioners from Shaolin, in 0 top lists Check
 13. Wu guan

  1981 — a.k.a. Martial Club, in 1 top list Check
 14. Liu A-Cai yu Huang Fei-Hong

  1976 — a.k.a. Challenge of the Masters, in 0 top lists Check
 15. Nan bei Shao Lin

  1986 — a.k.a. Martial Arts of Shaolin, in 1 top list Check
 16. Tang lang

  1978, in 0 top lists Check
 17. Zhui ma lao

  2003, in 0 top lists Check
 18. Yu mao san xi jin mao shu

  1982, in 0 top lists Check
 19. Jui kuen III

  1994 — a.k.a. Drunken Master Killer, in 0 top lists Check
 20. Lung foo chuk gang II

  1990, in 0 top lists Check
 21. Mao shan jiang shi quan

  1979 — a.k.a. Spiritual Boxer II, in 0 top lists Check
 22. Shen da

  1975 — a.k.a. The Spiritual Boxer, in 0 top lists Check
 23. Xin zuijia paidang

  1989 — a.k.a. Mad Mission V: The Terracotta Hit, in 0 top lists Check
 24. Zhang men ren

  1983, in 0 top lists Check
Remove ads