All movies

 1. Gau yat: San diu hap lui

  1991 — a.k.a. Terrible Angel, in 0 top lists Check
 2. Biao cheng

  1988 — a.k.a. Runaway Blues, in 0 top lists Check
 3. Chi luo kuang ben

  1993, in 0 top lists Check
 4. Chiu si hung yiu oi

  1998 — a.k.a. Timeless Romance, in 0 top lists Check
 5. Gan dan xiang zhao

  1987 — a.k.a. Sworn Brothers, in 0 top lists Check
 6. Gui xin niang

  1987 — a.k.a. Spiritual Love, in 0 top lists Check
 7. Jie zi zhan shi

  1992 — a.k.a. Scorpion King, in 1 top list Check
 8. Jin su xin zhong qing

  1986 — a.k.a. Cascading Feeling, in 0 top lists Check
 9. Jiu er shen diao zhi: Chi xin qing chang jian

  1992 — a.k.a. Saviour of Souls 2, in 0 top lists Check
 10. Kuang qing

  1983 — a.k.a. China Scandal: Exotic Dance, in 0 top lists Check
 11. Ma qiao fei long

  1997, in 0 top lists Check
 12. Meng gui chu long

  1983 — a.k.a. Possessed, in 0 top lists Check
 13. Tin yue dei

  1994 — a.k.a. Heaven and Earth, in 0 top lists Check
 14. Yan gui fa kuang

  1984 — a.k.a. Possessed II, in 0 top lists Check
Remove ads