All movies

 1. Ringu

  1998, in 12 top lists Check
 2. Honogurai mizu no soko kara

  2002 — a.k.a. Dark Water, in 3 top lists Check
 3. The Ring Two

  2005 — a.k.a. The Ring 2, in 0 top lists Check
 4. Chatroom

  2010, in 0 top lists Check
 5. L: Change the World

  2008 — a.k.a. Death Note: L Change the World, in 0 top lists Check
 6. Ringu 2

  1999 — a.k.a. Ring 2, in 1 top list Check
 7. Inshite miru: 7-kakan no desu gêmu

  2010 — a.k.a. The Incite Mill, in 0 top lists Check
 8. Kaidan

  2007, in 0 top lists Check
 9. Kaosu

  2000 — a.k.a. Chaos, in 0 top lists Check
 10. Kuroyuri danchi

  2013 — a.k.a. The Complex, in 0 top lists Check
 11. Monsterz

  2014, in 0 top lists Check
 12. Gakkô no kaidan F

  1997, in 0 top lists Check
 13. Garasu no nô

  2000, in 0 top lists Check
 14. Gekijô rei

  2015 — a.k.a. Ghost Theater, in 0 top lists Check
 15. Honto ni atta kowai hanashi: Jushiryou

  1992 — a.k.a. Curse, Death & Spirit, in 0 top lists Check
 16. Joyû-rei

  1996 — a.k.a. Don't Look Up, in 0 top lists Check
 17. Last Scene

  2002, in 0 top lists Check
 18. Sadistic and Masochistic

  2000, in 0 top lists Check
 19. Sotohiro

  2000, in 0 top lists Check
Remove ads