All movies

 1. Xia nü

  1971 — a.k.a. A Touch of Zen, in 14 top lists Check
 2. Da zui xia

  1966 — a.k.a. Come Drink with Me, in 4 top lists Check
 3. Long men kezhan

  1967 — a.k.a. Dragon Inn, in 7 top lists Check
 4. Kong shan ling yu

  1979 — a.k.a. Raining in the Mountain, in 2 top lists Check
 5. Shan zhong zhuan qi

  1979 — a.k.a. Legend of the Mountain, in 2 top lists Check
 6. Xiao ao jiang hu

  1990 — a.k.a. The Swordsman, in 1 top list Check
 7. Yu tang chun

  1964 — a.k.a. The Story of Sue San, in 1 top list Check
 8. Zhong lie tu

  1975, in 1 top list Check
 9. Tian xia di yi

  1983 — a.k.a. T'ien-hsia Ti-Yi, in 0 top lists Check
 10. Da di er nu

  1965 — a.k.a. Sons of the Good Earth, in 1 top list Check
 11. Da lunhui

  1983 — a.k.a. The Wheel of Life, in 0 top lists Check
 12. Hsi nou ai le

  1970 — a.k.a. Four Moods, in 1 top list Check
 13. Hua pi zhi: Yin yang fa wang

  1993 — a.k.a. Human Night in Painted Skin, in 0 top lists Check
 14. Ying chun ge zhi Fengbo

  1973 — a.k.a. The Fate of Lee Khan, in 1 top list Check
 15. Zhong shen da shi

  1981 Check
Remove ads