All movies

 1. Ying xiong

  2002 — a.k.a. Hero, in 6 top lists Check
 2. Shi mian mai fu

  2004 — a.k.a. House of Flying Daggers, in 5 top lists Check
 3. Da hong denglong gaogao gua

  1991 — a.k.a. Raise the Red Lantern, in 21 top lists Check
 4. Huo zhe

  1994 — a.k.a. To Live, in 7 top lists Check
 5. Man cheng jin dai huang jin jia

  2006 — a.k.a. Curse of the Golden Flower, in 2 top lists Check
 6. Jin ling shi san chai

  2011 — a.k.a. The Flowers of War, in 0 top lists Check
 7. Ju Dou

  1990, in 5 top lists Check
 8. Hong gao liang

  1988 — a.k.a. Red Sorghum, in 11 top lists Check
 9. Wo de fu qin mu qin

  1999 — a.k.a. The Road Home, in 2 top lists Check
 10. Yi ge dou bu neng shao

  1999 — a.k.a. Not One Less, in 4 top lists Check
 11. Qiu Ju da guan si

  1992 — a.k.a. The Story of Qiu Ju, in 8 top lists Check
 12. The Great Wall

  2016, in 1 top list Check
 13. Qian li zou dan qi

  2005 — a.k.a. Riding Alone for Thousands of Miles, in 2 top lists Check
 14. Yao a yao, yao dao wai po qiao

  1995 — a.k.a. Shanghai Triad, in 1 top list Check
 15. Xing fu shi guang

  2000 — a.k.a. Happy Times, in 1 top list Check
 16. Gui lai

  2014 — a.k.a. Coming Home, in 0 top lists Check
 17. Shan zha shu zhi lian

  2010 — a.k.a. Under the Hawthorn Tree, in 0 top lists Check
 18. San qiang pai an jing qi

  2009 — a.k.a. A Woman, a Gun and a Noodle Shop, in 0 top lists Check
 19. You hua hao hao shuo

  1997 — a.k.a. Keep Cool, in 1 top list Check
 20. Beijing 2008 Olympics Games Opening Ceremony

  2008, in 0 top lists Check
 21. Hua hun

  1994 — a.k.a. A Soul Haunted by Painting, in 0 top lists Check
 22. Dai hao mei zhou bao

  1989 — a.k.a. Codename Cougar, in 0 top lists Check
 23. Zhongguo tielu

  2011, in 0 top lists Check
Remove ads